İş güvenlİğİ ve İşçİ sağlığı uygulamaları

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-6 kat daha fazla kazaya uğrama riski taşımaktadırlar

IoT konum ve hareket sensörleriyle gerçek zamanlı konum takibi

IoT donanımlarıyla sahada personellerin yüksek bir yerden düşme durumunda personele erken müdahale imkanının sağlanması

IoT donanımlarıyla sahada personellerin tehlikeli alanlara girmesi durumunda erken müdahale imkanının sağlanması